Bảng Màu Mắt The Nubian 2 By Juvia’s (Mỹ)

750.000 đ

SKU: SP006907
Category:

Juvia’s Place hoàn toàn không nặng mùi hoá chất và bất chấp việc bạn ham đẹp đến mức phủ nhiều lớp cũng dễ dàng cảm thấy nhẹ bâng, không nặng mắt đeo chì như nhiều sản phẩm khác.